Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy i limity

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rozkazem z dnia 9 października 2017 r. określił, że wyszkolenia ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 r. realizowane będą w następujących terminach i limitach (dotyczy całych Sił Zbrojnych RP)

1) na potrzeby korpusu oficerów w terminie od 8 stycznia do 6 lipca w Akademii Wojska Lądowych we Wrocławiu — 52 ochotników, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie — 26 ochotników oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie — 22 ochotników;

2) na potrzeby korpusu podoficerów:

a) I turnus: w terminie od 1 lutego do 29 czerwca: w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ —50 ochotników,

b) II turnus: w terminie od 3 lipca do 30 listopada: w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ — 50 ochotników;

3) na potrzeby korpusu szeregowych:

a) I turnus: w terminie od 8 stycznia do 27 kwietnia, w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ — 4370 ochotników oraz w Centrum Szkolenia ZW w Mińsku Mazowieckim — 50 ochotników,

b) II turnus: w terminie od 7 maja do 31 sierpnia, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ — 2565 ochotników,

c) III turnus: — w terminie od 4 września do 21 grudnia, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ — 2730 ochotników, w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa — 300 ochotników oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim — 50 ochotników, — w terminie od 25 września do 21 grudnia, w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ — 1660 ochotników.

 

Zapraszamy kandydatów do składania wniosków we właściwych terytorialnie wojskowych komendach uzupełnień.
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane