Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium wojskowe

 

Nabór na szkolenie wojskowe do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

 

 

 

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 

2) podoficerów zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

 

 

 

3) szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

 

 

 

Zgodnie z Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2021r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

 

 

 

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, o których mowa w § 2 pkt 1, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

 

 

 

1) do dnia 19 stycznia 2022 r. na 3-miesięczne szkolenie, realizowane w AWL;

 

2) do dnia 31 maja 2022 r. na 12-miesięczne szkolenie, realizowane w AMW lub w AWL.

 

 

 

 

 

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

 

 

 

1) do dnia 4 lutego 2022 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2, realizowane w AWL;

 

2) do dnia 3 stycznia 2022 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2, realizowane w LAW;

 

3) do dnia 7 października 2021 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2, realizowane w AWL;

 

4) do dnia 22 października 2021 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2, realizowane w WAT;

 

5) do dnia 21 października 2021 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2, realizowane w AMW;

 

6) do dnia 31 maja 2022 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku szeregowych zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowane w AWL.

 

 

 

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe na potrzeby korpusu osobowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają

 

wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2022/ 2023 określają:

 

  • Decyzją Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2021r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.
  • Uchwały wydane przez poszczególne uczelnie wojskowe.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane