Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SKRÓCONA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

12 dni będzie trwać skrócona służba przygotowawcza dla absolwentów klas wojskowych.

 

Od tego roku skrócona służba przygotowawcza dla absolwentów klas wojskowych będzie trwać 12 dni. W tym roku obejmie uczestników III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, a docelowo także Oddziały Przygotowania Wojskowego.

 Szkolenie to realizowane będzie podczas wakacji w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Kadeci szkolić się będą przez 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Będzie to 77 godzin praktyki i 9 teorii - ogółem 86 godzin zajęć.

Szkolenie zakończy egzamin końcowy, a następnie przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym staną się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane