Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sankcje Karne
SANKCJE KARNE:

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia A lub D po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (po 14 dniach od daty doręczenia orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy – będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.             

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.        

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia B oczekiwać będą na kolejną wojskową komisję lekarską, na którą zostaną skierowane po upływie okresu na jaki została nadana kategoria B. Na kolejną wojskową komisję lekarską zostaną skierowane przez wojskowego komendanta uzupełnień.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdrowia E zostaną skreślone z ewidencji – nie podlegają one obowiązkowi służby wojskowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane