Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

Rekonwersja  - to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć, odejmowanych wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej  służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, ułatwiających im adaptację społeczno – zawodową w środowisku cywilnym.

 

Rekonwersją kadr na obszarze województwa małopolskiego zajmują się wyspecjalizowane organy wojskowe powołane do świadczenia pomocy rekonwersyjnej:

 

 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie ( tel. 261 131187, 261 131181, 261 131182, 261 134983 );
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie - Specjalista ds. rekonwersji
  Krzysztof Michalczyk ( tel. 261 134542 );
 • Wojskowi Komendanci Uzupełnień poprzez swoich przedstawicieli:

 

-      WKU Kraków     – p. J. KLAINA ( tel. 261 134343 );

-      WKU Nowy Sącz – p. M. DWORNIK ( tel. 261 138727 );

-      WKU Nowy Targ – p. J. BRYNIARSKA ( tel. 261 138763 );

-      WKU Oświęcim  – p. E. MĄSIOR  ( tel. 261 137362 );

-      WKU Tarnów      – p. M. LUBAS-TOKARZ ( tel. 261 138672 ).

 

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 roku. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, pomoc rekonwersyjna przysługuje wszystkim żołnierzom zawodowym, którzy są przewidziani do zwolnienia na 2 lata przed zakończeniem służby oraz do 2 lat po jej zakończeniu (rozporządzenie nie dotyczy żołnierzy, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, art.111pkt.1,12-15;), byłym żołnierzom zawodowym do 2 lat po zakończeniu służby wojskowej, a także małżonkom oraz dzieciom pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 

a / zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

b / zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

 • Zgodnie z art.120 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2003r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (z późniejszymi zmianami) bezterminowej pomocy rekonwersyjnej podlegają byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub choroby powstałej w związku z pełnieniem tej służby poza granicami państwa, a także małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 

a / zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

b / zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

 • W ramach pomocy rekonwersyjnej osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty:

-      przekwalifikowania zawodowego,

-      przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;

-      zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego.

 

Pokrycia kosztów dokonuje:

 

a /  dowódca jednostki wojskowej – dla żołnierza zawodowego;

b /  dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego – dla byłych żołnierzy zawodowych oraz małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 

-  zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

-  zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

 

 • Szczegółowych informacji dotyczących pomocy rekonwersyjnej udzielą osoby wyznaczone przez dowódców poszczególnych jednostek wojskowych.

 

Dokumenty do pobrania dostępne są tutaj:

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane