Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa 2018

Wojewoda Małopolski 15 stycznia 2018 r. wydał swoje Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, w którym określił siedziby i terytorialny zasięg działania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz czas ich pracy.

Do kalifikacji wojskowej w 2018 roku, w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz:

1) mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

2) osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, wymienionych w osobnych przepisach,

4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przypominamy, że osoby posiadające prawomocne orzeczenia o kategorii „D” lub „E” nie podlegają badaniom przez PKLek, nawet w przypadku, gdy same wystąpią z wnioskami o takie skierowanie lub zgłoszą się osobiście do PKLek. Jednocześnie zapraszamy kobiety, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które złożyły wniosek o udział w pilotażowym programie edukacji wojskowej dla studentów pn. „Legia Akademicka” o nawiązanie kontaktu z macierzystym WKU w celu ustalenia zasad, w tym terminów udziału w kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane