Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy

Informujemy Państwa, że w 2018 roku organizowane są kursy przeszkalania kadry rezerwy oficerskie, przekwalifikowania i podoficerskie. 

 

KURSY OFICERSKIE I PRZEKWALIFIKOWANIA:

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu Termin kursu
Akademia Wojsk Lądowychul. Czajkowskiego 10951-150 Wrocław OFICERSKI  08.01-30.03
Akademia Marynarki Wojennejul. Śmidowicza 6981-127 Gdynia OFICERSKI  29.01-20.04
Wojskowa Akademia Technicznaul. Gen. Kaliskiego 200-908 Warszawa 49 OFICERSKI  19.02-11.05
Akademia Wojsk Lądowychul. Czajkowskiego 10951-150 Wrocław OFICERSKI  09.04-29.06
Akademia Wojsk Lądowychul. Czajkowskiego 10951-150 Wrocław OFICERSKI  03.09-23.11
Akademia Sztuki WojennejAl. Gen. Chruściela 10300-910 Warszawa PRZEKWALIFIKOWANIA  12.09-16.10

 

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE I PRZEKWALIFIKOWANIA:

 

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
 • posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia i  kwalifikacji zbieżnych ze specjalnością wojskową, w której przewidziane jest szkolenie;
 • na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz  Duszpasterstwa można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe i podlegające obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • sprawność fizyczna;

 PONADTO:

 Na kurs przekwalifikowania:

 

 • oficerów rezerwy oraz podchorążych rezerwy ze zdanym egzaminem na oficera (według potrzeb jeśli żołnierz rez. będzie wykorzystany na przydział mob. po otrzymaniu drugiej SW),

 

KURSY PODOFICERSKIE:

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu Termin kursu
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennejul. Lędowo 1 N76-271 Ustka PODOFICERSKI 08.01 – 23.03
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowychul. Wojska Polskiego 86/9061-716 Poznań PODOFICERSKI 24.09 – 07.12
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennejul. Lędowo 1 N76-271 Ustka PODOFICERSKI 24.09 – 07.12
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznychul. 2 Pułku Kraków 508-521 Dęblin PODOFICERSKI 24.09 – 07.12

 

 WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

  

Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy posiadających stopień szeregowych i starszych szeregowych jeżeli;

 

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • w korpusie osobowym medycznym posiadają wykształcenie - ratownik medyczny;
 • odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową lub służbę przygotowawczą i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;
 • na kurs podoficerski w korpusie Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie co najmniej średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • są sprawni fizycznie.

 

Na kursy mogą być kierowani, w trybie ochotniczym,  żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne i posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A", według przedstawionych warunków naboru.

Osoby spełniające powyższe kryteria, chętne do odbycia przeszkolenia kursowego powinny zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień,  właściwych ze względu na miejsce zameldowania, celem uzyskania szczegółowych informacji.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane