Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS SZEREGOWYCH

Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe będzie trwać 27 dni kalendarzowych.

Proces szkolenia realizowany jest w dwóch modułach poprzez:

 • Szkolenie na odległość – moduł zdalny (platforma e-learningowa)
 • Szkolenie praktyczne – moduł stacjonarny

Na szkolenie praktyczne przeznaczone jest odpowiednio:

 • przyjęcie – 1 dzień
 • szkolenie zapoznawcze – 1 dzień
 • szkolenie – 17 dni
 • egzamin –1 dzień
 • przysięga wojskowa – 1 dzień
 • dzień dyspozycyjny – 3 dni
 • dzień wolny – 3 dni

Tematy szkoleniowe:

 • regulaminy
 • kształcenie obywatelskie
 • profilaktyka i dyscyplina wojskowa
 • taktyka
 • szkolenie strzeleckie
 • szkolenie inżynieryjno- saperskie
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • powszechna obrona przeciwlotnicza
 • łączność
 • terenoznawstwo
 • ochrona i obrona obiektów
 • szkolenie medyczne

Szkolenie praktyczne (moduł stacjonarny) rozpoczyna się przyjęciem żołnierza oraz uroczystym apelem z okazji przywitania nowo przybyłych ochotników i uroczystego wręczenia broni a kończy się uroczystą przysięgą.

 

TERMINY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO w korpusie szeregowych:

 

od

do

11.01.2021

06.02.2021

18.01.2021

13.02.2021

01.02.2021

27.02.2021

08.02.2021

06.03.2021

22.02.2021

20.03.2021

01.03.2021

27.03.2021

08.03.2021

02.04.2021

06.04.2021

01.05.2021

12.04.2021

08.05.2021

04.05.2021

29.05.2021

24.05.2021

19.06.2021

31.05.2021

26.06.2021

07.06.2021

03.07.2021

05.07.2021

31.07.2021

02.08.2021

28.08.2021

30.08.2021

25.09.2021

06.09.2021

02.10.2021

27.09.2021

23.10.2021

04.10.2021

30.10.2021

08.11.2021

04.12.2021

15.11.2021

11.12.2021

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane