Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kompanie NSR przy WSzW

Na terenie całego kraju prowadzony jest nabór do kompanii Narodowych Sił Rezerwowych utworzonych przy Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ochotników do NSR zainteresowanym służbą w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, rozpoczęto formowanie kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.

O zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR w tworzonych kompaniach ubiegać się mogą żołnierze rezerwy po odbyciu jednej z form czynnej służby wojskowej (zawodowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub służby przygotowawczej).

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz odpowiedni stan zdrowia (kategoria zdolności „A” i brak przeciwwskazań do pełnienia służby stwierdzony przez pracownię psychologiczną). Ponadto kandydat zdaje egzamin ze sprawności fizycznej oraz odbywa rozmowę kwalifikacyjną. Wszystkich zainteresowanych służbą w kompaniach NSR zapraszamy do zgłaszania się w macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień.

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane