Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM

Wymagania.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej (na etapie kwalifikowania).
 3. Wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów.
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 5. Nieprzeznaczenie do służby zastępczej.
 6. Niepełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego. Niereklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 7. Posiadanie wykształcenia:
 • co najmniej wyższego - na stanowisko służbowe w korpusie oficerów,
 • co najmniej średniego - na stanowisko służbowe w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowego - na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Zweryfikuj informacje.

 1. Wejdź na:
 • stronę internetową www.mon.gov.pl
 • profil FB - Wojska Obrony Terytorialnej,
 • TT - Terytorialsi.
 • YouTube - Wojska Obrony Terytorialnej #Terytorialsi,
 • instagram - @wojska_obrony_terytorialnej.
 1. Odwiedź stronę internetową WKU właściwą dla Twojego miejsca zamieszkania: miasto.wku.wp.mll.pl
 2. Zapoznaj się ze specyfiką Wojsk Obrony Terytorialnej.
 3. Sprawdź jakie Jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej są na Twoim terenie lub w pobliżu.

Przygotuj dokumenty.

 1. Wniosek o powołanie do TSW w wersji papierowej lub przez ePUAP.
 2. Odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia {oryginał do okazania w WKU).
 3. Kopię dowodu osobistego (oryginał do okazania w WKU).
 4. Inne dokumenty mające wpływ na powołanie do TSW:
 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej,
 • świadectwo lub zaświadczenie ukończenia klasy o profilu mundurowym lub realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego,
 • rozważ dołączenie innych dokumentów rekomendujących Cię, np. legitymację honorowego dawcy krwi.

5. PAMIĘTAJ! Wszystkie dokumenty zostaną zweryfikowane.

Staw się w WKU.

 1. Zgłoś się do Wydziału Rekrutacji w WKU.
 2. Uzyskaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące terytorialnej służby wojskowej (TSW).
 3. Złóż wniosek o powołanie do TSW.
 4. Dołącz wszystkie dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane przez Ciebie kwalifikacje oraz dołącz rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, jeżeli do niej należysz.
 5. Jeżeli nie składałeś(aś) przysięgi wojskowej określ, jak chcesz odbyć szkolenie podstawowe.
 6. Odbierz materiały, które pozwolą Ci się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Dowiedz się kiedy będziesz musiał(a) udać się do wybranej przez siebie jednostki WOT.

Staw się w jednostce WOT.

 1. Udaj się do wybranej przez siebie jednostki WOT w terminie ustalonym w WKU.
 2. W jednostce dowiesz się między innymi:
 • o warunkach służby w JW, w której chcesz służyć i stanowiskach, na które możesz być powołany,
 • jak będzie wyglądało Twoje szkolenie i jakie masz możliwości rozwoju,
 • o przysługujących Ci jako żołnierzowi WOT, należnościach.
 1. Zostaniesz poproszony(a) o wypełnienie ankiety osobowej, dzięki której będziemy mogli dostosować przebieg Twojej służby do Twoich preferencji i oczekiwań.
 2. Zostaną Ci pobrane dane antropometryczne by gdy zostaniesz żołnierzem WOT, dobrać Ci umundurowanie i wyposażenie. Dane te zostaną również wykorzystane do określenia Twojego potencjału sprawności fizycznej.

Oczekuj na zaproszenie z WKU.

W czasie Twojego oczekiwania personel WKU sprawdzi:

 1. Czy nie Jesteś osobą karaną za przestępstwa umyślne.
 2. Dokona analizy i weryfikacji Twoich dokumentów.
 3. Zweryfikuje Twoją przydatność do pełnienia służby.
 4. Powoła komisję kwalifikacyjną przed którą stawisz się w czasie kwalifikacji.

Poddaj się kwalifikacjom.

 1. Przybądź na postępowanie kwalifikacyjne na miejsce, w dniu i na godzinę określoną przez WKU.
 2. Odpowiadaj spokojnie na pytania komisji. Zdobądź re-komendację do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.
 3. PAMIĘTAJ! Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, to Ty musisz przekonać komisję, że jesteś najlepszym(ą) kandydatem(ką) na żołnierza WOT.
 4. Wykorzystaj informacje, które zdobyłeś(aś) w czasie wizyty w jednostce WOT.

Poddaj się badaniu.

 1. Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym I otrzymaniu rekomendacji do TSW, pracownik WKU skieruje Cię na badania lekarskie:
 • jeżeli masz już orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej na badanie psychologiczne,
 • jeżeli nie masz jeszcze orzeczonej kategorii zdrowia na badania lekarskie i badania psychologiczne.
 1. Ustal z pracownikiem WKU najbardziej dogodny dla Ciebie termin wykonania badań.
 2. Udaj się na badania w ustalonym i podanym w skierowaniu terminie.
 3. WAŻNE! Na badania musisz przyjść wyspany(a) i wypoczęty(a).
 4. Otrzymanie pozytywnych orzeczeń z komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej są ostatnim warunkiem abyś mógł/mogła zostać żołnierzem WOT.

Odbierz powołanie.

 1. Na minimum 14 dni przed pierwszym szkoleniem w terytorialnej służbie wojskowej zostaniesz wezwany(a) do WKU w celu odbioru karty powołania na szkolenie.
 2. Uzyskaj informację co powinieneś(aś) zabrać ze sobą na pierwsze szkolenie.
 3. Sprawdź poprawność danych w powołaniu.
 4. Jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś(aś) porozmawiaj z rodziną i pracodawcą. PAMIĘTAJ! Wsparcie przez rodzinę i pracodawcę Twojej służby wojskowej jest bardzo ważne.

Udaj się na pierwsze szkolenie.

Udaj się do jednostki WOT, do której zostałeś(aś) powołany(a) w terminie wskazanym w otrzymanej karcie powołania.

 

Gratulujemy!

Zostałeś(aś) jednym/jedną z nas.

JESTEŚ TERYTORIALSEM

 

www.terytorialsi.wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane