Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie

 

W celu złożenia do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie :1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

 

2.Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.

 

3.Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

 

4.Akceptowalne formaty załączników to:

 

•*.doc, *.docx, *.rtf
•.xls, *.xlsx
*.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif*
•.pdf*
•.zip

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 Usługi ePUAP w podległych Wojskowych Komendach Uzupełnień :


WKU w Krakowie

WKU w Nowym Sączu

WKU w Nowym Targu

WKU w Oświęcimiu

WKU w Tarnowie

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane