Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Aspekty finansowe

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI WOJSKOWYCH

Lp.

Stopień wojskowy

Miesięczna stawka uposażenia

1

kapitan (kapitan marynarki)

6120 - 6230 zł

2

porucznik (porucznik marynarki)

5870 - 5910 zł

3

podporucznik

5790 zł

4

starszy chorąży sztabowy

5530 zł

5

starszy chorąży

5430 zł

6

chorąży

5330 zł

7

młodszy chorąży

5090 zł

8

starszy sierżant

5040 zł

9

sierżant

4970 zł

10

plutonowy

4740 zł

11

starszy kapral

4700 zł

12

kapral

4660 zł

13

starszy szeregowy

4180 zł

14

szeregowy

4110 zł

 DODATKOWO ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM PRZYSŁUGUJE:

 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie;
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
 • gratyfikacja urlopowa,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
 • nagroda roczna ( 13 pensja),
 • nagrody uznaniowe,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby;
 • dodatkowe świadczenia za służbę w jednostkach 6 BDSz (1% do emerytury za każdy rok służby, dodatek desantowy 10 dni urlopu);
 • możliwość wzięcia udziału w misjach pokojowych.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane