Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie im. por. Karola Wojtyły (seniora)


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Administrowany teren

      WSzW w Krakowie administruje na terenie województwa małopolskiego, na obszarze 15 144 km2, położonym w środkowo-południowej części Polski. Geograficzne krainy obejmujące ten teren to:Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Niedziańska, Kotlina Oświęcimska, Brama Krakowska, Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpackie, Beskidy, Kotlina Podhala, Tatry.

      Administrowany teren zamieszkuje około 3 207 tys. ludności, co stanowi 8,2% ogółu w skali Polski. Mieszkańcy miast stanowią 50 % ludności, największe miasta to: Kraków (ponad 750 tys.), Tarnów (ponad 120 tys.) Nowy Sącz (85 tys.) i Oświęcim (50 tys.).
Na administrowanym terenie znajdują się siedziby 1 UW, 22 SP, 182 UG, stacjonuje 58 jednostek wojskowych,
1 Wojewódzka, 3 Miejskie i 17 Powiatowych Komend Policji oraz prowadzi działalność 376 zakładów pracy.


      Na administrowanym terenie znajduje się pięć WKU podległych WSzW w Krakowie, są to:     

 • WKU w Krakowie
 • WKU w Nowym Sączu
 • WKU w Tarnowie
 • WKU w Nowym Targu
 • WKU w Oświęcimiu
  Administrowany teren wykazuje się wysokim stopniem uprzemysłowienia, a także jest bogaty w liczne surowce mineralne, do najważniejszych złóż można zaliczyć:
 • sól kamienna (Bochnia, Wieliczka)
 • ropa naftowa (Gorlice, Grobla, Partynia)
 • gaz ziemny (Tarnów, Łąkta)
 • surowce skalne (Nowy Sącz, Damienice)
 • węgiel kamienny (Trzebinia, Brzeszcze, Libiąż)

       Na terenie województwa małopolskiego jest 15 530 km dróg kołowych o twardej nawierzchni, główne drogowe arterie komunikacyjne:

 • Kraków, Bochnia, Tarnów
 • Kraków, Słomniki, Miechów
 • Kraków, Trzebinia
 • Kraków, Nowy Targ, Zakopane

       Ponadto jest ponad 1046 km linii kolejowych - zelektryfikowanych w 88 %, najważniejsze kolejowe arterie komunikacyjne to:

 • Kraków, Bochnia, Tarnów
 • Tarnów, Nowy Sącz, Muszyna
 • Kraków, Sucha Beskidzka, Chabówka, Zakopane
 • Tarnów, Kraków, Oświęcim

       Zalesienie terenu w regionie sięga około 40 % powierzchni. Przez administrowany teren przepływają rzeki: Wisła, Dunajec, Raba, Ropa, Soła, Skawa, Poprad, Białą, na rzekach tych są 133 mosty o różnym udźwigu oraz 6 zapór wodnych, najważniejsze z nich:

 • na rzece Raba w m. Dobczyce
 • na rzece Dunajec w m. Czchów, Rożnów, Czorsztyn, Sromowce Wyżne
 • na rzece Ropa w m. Kimkówka

      Więcej informacji na temat województwa małopolskiego można znaleźć na:

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane