Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
6 batalion dowodzenia

6 batalion dowodzenia
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

sierż. Bernard WŁODARCZYK 261-135-534

1

INSTRUKTOR

sierż./st. sierż./mł. chor.

34A21

2

INSTRUKTOR

sierż./st. sierż./mł. chor.

36A21

3

SZEF SEKCJI „S”

por./kpt.

38A01

4

PODOFICER SZTABOWY

sierż./st. sierż./mł. chor.

38A21

5

PODOFICER SZTABOWY

sierż./st. sierż./mł. chor.

38C21

6

PODOFICER SZTABOWY

sierż./st. sierż./mł. chor.

38A21

7

PODOFICER SZTABOWY

sierż./st. sierż./mł. chor.

38A21

8

MŁODSZY OFICER

ppor./por

20C05

9

INSTRUKTOR

sierż./st. sierż./mł. chor.

20C25

10

ZASTĘPCA KIEROWNIKA KANCELARII

sierż./st. sierż./mł. chor.

54D24/38T26

11

SZEF ZESPOŁU

por./kpt

28D01

12

INSTRUKTOR

sierż./st. sierż./mł. chor.

52A21/52B25

13

TECHNIK PODODZIAŁU

sierż./st. sierż./mł. chor.

38T21

14

DOWÓDCA OBSŁUGI

sierż./st. sierż./mł. chor.

28D33/28D34

15

STARSZY TECHNIK

sierż./st. sierż./mł. chor.

28D33/28D34

16

DOWÓDCA DRUŻYNY-DOWÓDCA OBSŁUGI

sierż./st. sierż./mł. chor.

28B25/28D34

17

TECHNIK PODODZIAŁU

sierż./st. sierż./mł. chor.

38T21

18

STARSZY TECHNIK

sierż./st. sierż./mł. chor.

28D33/28D34

19

DOWÓDCA APARATOWNII

sierż./st. sierż./mł. chor.

28B33

20

DOWÓDCA DRUŻYNY-DOWÓDCA OBSŁUGI

sierż./st. sierż./mł. chor.

28B25/28D34

21

TECHNIK PODODZIAŁU

sierż./st. sierż./mł. chor.

38T32

22

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU – DOWÓDCA DRUŻYNY

sierż./st. sierż./mł. chor.

34A21

23

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU – DOWÓDCA DRUŻYNY

sierż./st. sierż./mł. chor.

34A25

24

STARSZY NUREK

kpr./st. kpr./plut.

34A21/24F21

25

STARSZY NUREK

kpr./st. kpr./plut.

34A21/24F21

26

STARSZY NUREK

kpr./st. kpr./plut.

34A21/24F21

27

DOWÓDCA DRUŻYNY – INSTRUKTOR

kpr./st. kpr./plut.

34A21/24F21

28

DOWÓDCA DRUŻYNY – INSTRUKTOR

sierż./st. sierż./mł. chor.

40H21/24E26

29

INSTRUKTOR

kpr./st. kpr./plut.

40H21/24E26

30

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU – DOWÓDCA DZIAŁONU

sierż./st. sierż./mł. chor.

32A23

31

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU – DOWÓDCA DZIAŁONU

sierż./st. sierż./mł. chor.

32A23

32

TECHNIK PODODDZIAŁU

sierż./st. sierż./mł. chor.

38T21

33

DOWÓDCA SEKCJI – DOWÓDCA GRUPY EWAKUACYJNEJ

kpr./st. kpr./plut.

40H21

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane