Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Krakowska 2
30-901 Rząska

p. Wojciech Sobolewski tel.261 133 028

Lp.

Nazwa stanowiska

STE:

SW:

 1.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38B21

 2.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38B27

 3.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38T22

 4.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

54C22/99Z99

 5.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38B25

 6.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38T39

 7.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38T33

 8.

PODOFICER SPECJALISTA

chor./ st.chor./ st.chor.szt.

38T21

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane