Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 października 2018
100-LECIE POWSTANIA TOAW27 października br. mija dokładnie 100 lat kiedy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przyjęła tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Ustawą tą powołano do życia terenowe organy administracji wojskowej jakim były poprzednicy dzisiejszych wojskowych komend uzupełnień i wojewódzkich sztabów wojskowych, czyli Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień. Tegoroczne ogólnopolskie obchody święta TOAW, ustanowionego Zarządzeniem Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 roku przez Ministra Obrony Narodowej odbędą się w dniu 23 października w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Rydla 19
30-901 Kraków
tel. 261137400
fax. 261134008
wszwkrakow@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane