WSzW Kraków BIP
Aktualności
Poniedziałek, 19 luty 2018 r.
03.10.2011
GWIAZDY ZA SŁUŻBĘ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI KRAJU
Ministerstwo Obrony Narodowej pragnie przekazać żołnierzom i pracownikom cywilnym, którzy służyli i pracowali w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju należne im za nienaganną służbę Gwiazdy Iraku, Czadu, Konga, Afganistanu i Morza Śródziemnego. Wszystkich, którzy nie odebrali swoich odznaczeń prosimy o zgłaszanie się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Trwa proces nadawania żołnierzom i pracownikom cywilnym odznaczeń za nienaganną służbę i pracę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, czyli Gwiazd Iraku, Afganistanu, Czadu, Konga i Morza Śródziemnego. Obecnie na podpis Prezydenta RP czekają kolejne wnioski, a Dowództwo Operacyjne SZ przygotowuje następne. Mają być one przyznawane na bieżąco, w chwili powrotu żołnierzy i pracowników cywilnych do kraju. Będzie to możliwe dzięki systematycznemu usprawnianiu sposobów i terminów przygotowywania odpowiednich dokumentów. W resorcie obrony rozpoczął prace zespół kierowany przez doradcę ministra ON, gen. broni rezerwy Waldemara Skrzypczaka, który zajmuje się przede wszystkim doprowadzeniem do końca procesu wręczania odznaczeń za misje odbyte przed kilku laty. Pamiętać bowiem trzeba, że Gwiazdy Iraku i Afganistanu nadaje się od 2008 r., a Gwiazdy Czadu, Konga i Morza Śródziemnego dopiero od 2010 r. Wielu z tych, którym się one należą nie służyło już wtedy w armii i to do nich w tej chwili resort stara się dotrzeć wszelkimi możliwymi drogami. Najczęściej wręczenie odznaczenia uniemożliwia brak aktualnego adresu byłego żołnierza – uczestnika misji. 

Dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca się do wszystkich, którzy nie odebrali należnych im odznaczeń o zgłaszanie się do swojej macierzystej jednostki, lub gdy to nie jest możliwe do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jesteśmy zainteresowani tym, aby wszyscy, którym się to odznaczenie należy mogli je jak najszybciej otrzymać. 

Departament Prasowo - Informacyjny MON