WSzW Kraków BIP
Punkty Informacyjne
Czwartek, 26 kwiecień 2018 r.

PUNKTY KONSULTACYJNO INFORMACYJNE

 

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne naboru do Narodowych Sił Rezerwowych i Służby Przygotowawczej

KONTAKT

Nazwa Instytucji

Nr telefonu

w godzinach 7.30 - 15.30  

WSzW w Krakowie

 261 13-43-67
 261 13-43-22

 WKU w Krakowie  261 13-46-05
 261 13-48-03
 261 13-43-92
 WKU w Tarnowie  261 13-86-83
 261 13-86-82

  261 13-86-84
 261 13-86-85
 WKU w Nowym Sączu

 261 13-77-02
 261 13-77-18
 261 13-77-03
 261 13-77-05

 WKU w Nowym Targu  261 13-87-68
 261 13-87-62
 261 13-87-65
 WKU w Oświęcimiu  261 13-73-65