WSzW Kraków BIP
Szkolnictwo wojskowe
Czwartek, 21 wrzesień 2017 r.

- Limity szkolnictwo wojskowe 2017-2018


- Decyzja Nr 277/MON z dnia 9 września 2016 r. - w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

REKRUTACJA 2017/2018


 

AKADEMIE WOJSKOWE / SZKOŁY OFICERSKIE


 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl

 

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

  Adres:
Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa 72
al. gen. A. Chruściela 103

Adres strony internetowej http://www.akademia.mil.pl


 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Adres: Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia

Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/


 

 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
Adres strony internetowej http://www.wso.wroc.pl/


 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.deblin.pl/