WSzW Kraków BIP
Szkolnictwo wojskowe
Poniedziałek, 27 luty 2017 r.

- Limity szkolnictwo wojskowe 2016-2017


 - Rozporządzenie Nr 15/MON z dnia 15.06.2015 r. - w sprawie ustalenia waruków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017


- Rozporządzenie MON poz. 349 z dnia 8.03.2016 r. - w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2016-2017


- Decyzja Nr 277/MON z dnia 9 września 2016 r. - w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 


 

 

REKRUTACJA 2016/2017


 

AKADEMIE WOJSKOWE / SZKOŁY OFICERSKIE


 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
adres strony internetowej:www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

  Adres:
Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa 72
al. gen. A. Chruściela 103

Adres strony internetowej http://www.aon.edu.pl/


 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Adres: Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia

Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/


 

 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki

 

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
Adres strony internetowej http://www.wso.wroc.pl/


 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
Adres strony internetowej http://www.wsosp.deblin.pl/